Гарячі клавіші в Excel

Рекламний блок

Використання різних сполучень клавіш в Excel може значно прискорити Вашу роботу в програмі. Список немаленький, і запам'ятовувати все – немає необхідності. Виберіть найпотрібніші для Вас, а згодом можна буде поповнювати знання.

Горячие клавиши в Excel

Переміщення та виділення

КЛАВІШІ ЗІ СТРІЛКАМИ

Перехід по листу на одну клітинку вгору, вниз, вліво або вправо

CTRL КЛАВІША ЗІ СТРІЛКОЮ

Здійснює перехід на межі поточної області даних аркуша

Стрілка ВЛІВО або СТРІЛКА ВПРАВО

При виділеної стрічці можна вибрати вкладку ліворуч або праворуч. Якщо вибрано відкрито або підменю, за допомогою цих клавіш можна перейти від головного меню та підменю. Якщо обрана вкладки стрічки, ці клавіші дозволяють переміщатися по кнопках вкладки

СТРІЛКА ВНИЗ і СТРІЛКА ВГОРУ

При відкритому меню або підменю можна перейти до попередньої або наступної команди. Якщо обрана вкладки стрічки, ці клавіші викликають перехід вгору або вниз по групі вкладки

END

Включає режим переходу в кінець. В цьому режимі можна натиснути клавішу зі стрілкою для переходу до наступної заповненої клітинки у стовпці або рядку, яка стане активною клітинкою

CTRL END

Здійснює перехід в останню клітинку на аркуші, розташовану в самій нижній використовуваної рядку крайнього правого використовуваного стовпця

HOME

Здійснює перехід на початок рядка листа

CTRL HOME

Здійснює перехід до клітинки до початку аркуша

PAGE DOWN

Перехід на один екран вниз по листу

ALT PAGE DOWN

Перехід на один екран вправо по листу

CTRL PAGE DOWN

Здійснює перехід до наступного аркушу книги

PAGE UP

Перехід на один екран вгору по листу

ALT PAGE UP

Перехід на один екран вліво по листу

CTRL PAGE UP

Здійснює перехід до попереднього аркушу книги

TAB

Перехід на одну клітинку вправо. Здійснює перехід між незахищеними осередками на захищеному аркуші. Перехід до наступного параметра або групи параметрів в діалоговому вікні

SHIFT TAB

Здійснює перехід до попередньої клітинки аркуша або попереднього параметра у діалоговому вікні

CTRL TAB

Здійснює перехід до наступної вкладки діалогового вікна

CTRL SHIFT TAB

Здійснює перехід до попередньої вкладки діалогового вікна

CTRL PgUp

Перемикання між вкладками аркушів зліва направо

CTRL PgDn

Перемикання між вкладками аркушів справа наліво

SHIFT КЛАВІША ЗІ СТРІЛКОЮ

Розширюють виділення клітинок на одну клітинку

CTRL SHIFT КЛАВІША ЗІ СТРІЛКОЮ

Розширює виділення клітинки до останньої заповненої клітинки в рядку або стовпці, що й активна клітинка, або, якщо наступна клітинка порожня, розширює виділену область до наступної заповненої клітинки

CTRL SHIFT END

Розширює діапазон клітинки до останньої використовуваної клітинки на аркуші (у нижньому правому куті)

CTRL SHIFT HOME

Розширює діапазон клітинки до початку аркуша

CTRL SHIFT PAGE DOWN

Призводить до вибору поточного і наступного листів книги

CTRL SHIFT PAGE UP

Призводить до вибору поточного та попереднього листів книги

CTRL ПРОБІЛ

Вибирає стовпець аркуша

SHIFT ПРОБІЛ

Вибирає рядок листа

CTRL SHIFT ПРОБІЛ

Вибирає весь аркуш. Якщо аркуш містить дані, поєднання клавіш виділяє поточну область. Повторне натиснення CTRL SHIFT ПРОБІЛ виділяє поточну область і підсумкові рядки

CTRL SHIFT *

Виділити поточну область навколо активної комірки (область, обмежену пустими рядками та стовпцями)

CTRL A

Виділити аркуш. Якщо аркуш містить дані, CTRL A виділяє поточну область. Якщо натиснути CTRL A ще раз, буде виділено весь аркуш

F8

Перехід у режим виділення і вихід з нього

CTRL SHIFT O

Виділення всіх комірок, що містять коментарі

SHIFT F8

Дозволяє за допомогою стрілок додати до виділення несуміжні клітинки або діапазони

Alt ;

Виділить тільки видимі клітинки в діапазоні

Редагування

CTRL SHIFT &

Вставити зовнішні кордони у виділені комірки

CTRL SHIFT _

Видалити зовнішні межі виділених комірок

CTRL SHIFT (

Відображення прихованих рядків у виділеному фрагменті

CTRL 6

Перемикання режимів приховування та відображення об'єктів

CTRL 8

Відобразити або приховати знаки структури

CTRL 9

Приховати виділені рядки

CTRL 0

Приховати виділені стовпці

CTRL L CTRL T

Відображає діалогове вікно Створення таблиці

CTRL X

Видаляє вміст виділених осередків

ALT F1

Створює в поточній області діаграму з даними

F2

Редагування активної клітинки і поміщає курсор у кінець вмісту комірки

SHIFT F2

Додає чи змінює коментарі до осередку

F7

Виводить на екран діалогове вікно Правопис для перевірки орфографії в активному листі або виділеному діапазоні

F11

Створює діаграму з даними з поточного діапазону на окремому аркуші

Форматування

CTRL SHIFT ~

Застосувати загальний числовий формат

CTRL SHIFT $

Застосувати грошовий формат з двома десятковими знаками

CTRL SHIFT %

Застосувати процентний формат без дробової частини

CTRL SHIFT #

Застосувати формат дат із зазначенням дня, місяця і року

CTRL SHIFT @

Застосувати формат часу з відображенням годин і хвилин і індексами AM або PM

CTRL SHIFT !

Застосувати числовий формат з двома десятковими знаками

CTRL 1

Відобразити діалогове вікно Формат клітинок

CTRL 2 або Ctrl B

Застосування або видалення жирного накреслення

CTRL 3 або Ctrl I

Застосування або видалення курсивне накреслення

CTRL 4 або CTRL U

Застосування або видалення підкреслення

CTRL 5

Застосування або видалення закреслення

CTRL SHIFT F

Виводить на екран діалогове вікно Формат клітинок з відкритою вкладкою Шрифт

Робота з формулами

CTRL SHIFT U

Розгортає і згортає рядок формул

SHIFT F3

Виводить на екран діалогове вікно Вставка функції

F4

Перемикання в рядку формул між абсолютними і відносними посиланнями на адреси комірок

ALT =

Вставлення формули Сума

CTRL END

У рядку формул переміщує курсор в кінець тексту

F9

Обчислює всі аркуші всіх відкритих книг

SHIFT F9

Обчислює активний аркуш

CTRL ALT F9

Обчислює всі аркуші всіх відкритих книг, незалежно від того, вносилися до них зміни з моменту останнього обчислення

Робота з даними в комірках

CTRL SHIFT »

Скопіювати вміст верхньої комірки в поточну комірку або в рядок формул

CTRL SHIFT :

Вставити поточний час

CTRL ;

Вставити поточну дату

CTRL C

Копіювати виділені комірки

CTRL D

Використовує команду Заповнити вниз, щоб скопіювати вміст і форматування верхню клітинки виділеного нижні комірки

CTRL R

Використовує команду Заповнити вправо, щоб скопіювати вміст і форматування крайню ліву клітинку обраної області на клітинки праворуч

CTRL G або F5

Відображає діалогове вікно Перехід

ALT ENTER

Починає новий рядок в поточній комірці (створює Абзац)

СТРІЛКА ВНИЗ або ALT СТРІЛКА ВНИЗ

Відкриває вибраний розкривний список

CTRL ENTER

Заповнює виділені комірки поточним значенням

BACKSPACE

Видаляє один символ ліворуч. Також видаляє вміст активної комірки

DEL

Видаляє один символ праворуч і вміст комірки (дані і формули) в обраній комірці

ENTER

Завершує введення значення в комірку в рядку формул і вибирає комірку нижче (за замовчуванням)

SHIFT ENTER

Завершує введення в комірку і переміщує курсор в комірку вище

Інше

CTRL SHIFT

Вивести на екран діалогове вікно Додавання клітинок для вставки порожніх клітинок

CTRL -

Вивести на екран діалогове вікно Видалення комірок

CTRL F

Виводить на екран діалогове вікно Знайти і замінити з відкритою вкладкою Знайти

CTRL H

Виводить на екран діалогове вікно Знайти і замінити з відкритою вкладкою Замінити

CTRL K

Виводить на екран діалогове вікно додавання гіперпосилання для нових гіперпосилань або Зміна гіперпосилання для існуючої обраної гіперпосилання

CTRL N

Створює нову порожню книгу

CTRL O

Виводить на екран діалогове вікно Відкриття документа

CTRL P

Відображає вкладку Друк

CTRL S

Зберігає файл з поточним ім'ям файлу в поточному розташуванні і в існуючому форматі

CTRL V

Вставляє вміст буфера обміну в місце вставки і замінює виділений фрагмент

CTRL ALT V

Відкриває діалогове вікно Спеціальна вставка

CTRL W

Закриває вікно обраної книги

CTRL Y

Повторює останню команду або дію, якщо це можливо

CTRL Z

Використовує команду Скасувати для скасування останньої команди або вилучення останнього введеного запису

F1

Відображення довідки в Excel

CTRL F1

Відображає або приховує стрічку

ALT SHIFT F1

Вставляє новий аркуш

CTRL F2

Виводить область попереднього перегляду на вкладці Друк

ALT F2

Зберегти як. Також це можна зробити, натиснувши клавішу F12

ALT SHIFT F2

Зберегти

F3

Виводить діалогове вікно Вставити ім'я

CTRL F3

Виводить на екран діалогове вікно Диспетчер імен

CTRL SHIFT F3

Виводить на екран діалогове вікно Створення імен виділеного діапазону

CTRL F4

Закриває вікно обраної книги

ALT F4

Закриває програму Excel

F5

Відображає діалогове вікно Перехід

CTRL F5

Відновлює розмір вибраного вікна книги

SHIFT F5

Виводить на екран вкладку Знайти і замінити

F6

Перехід між аркушем, стрічкою, областю завдань та елементами керування масштабом

SHIFT F6

Перемикає між аркушем, елементами управління масштабом, областю завдань і стрічкою

CTRL F8

Виконує команду Розмір (у меню керування вікна книги), якщо вікно не розгорнуто

ALT F8

Виводить на екран діалогове вікно Макрос, що дозволяє створювати, відкривати, змінювати і видаляти макроси

ALT F11

Відкриває редактор Microsoft Visual Basic для додатків, в якому можна створити макрос мовою VBA

CTRL F9

Згортає вікно в значок книги

SHIFT F10

Відображає контекстне меню для виділеного елемента.

ALT SHIFT F10

Відображає меню або повідомлення кнопки перевірки помилок

CTRL F10

Розширює або відновлює початковий розмір вибраного вікна книги

SHIFT F11

Вставляє новий аркуш

F12

Відобразити діалогове вікно Зберегти як

ALT або F10

Виводить підказки клавіш на стрічці

На цьому все, основні сполучення клавіш в Excel ми розглянули.Рекламний блок