Ставимо пріоритет процесу при його запуску Windows XP. - все про комп'ютери

Запускаючи з допомогою консольної команди start можна запускати додаток з потрібним пріоритетом, вказувати час, через який додаток повинно бути закрито, і деякі інші параметри. Для більш докладної довідки почитайте start /? Всі ці команди можна прописати в *.bat файл і користуватися ним для запуску додаток.Щоб не писати *.bat файли для кожної програми окремо, і не набирати команду цілком, можна зробити файлик high.bat, з таким вмістом


echo off
start /high %1


і помістити його в директорію SendTo вашого профілю користувача. Тоді, щоб запустити програму з більш високим пріоритетом, досить просто переслати її на цей файлик через праву кнопку миші. Але пересилати треба саме виконуваний файл, а не shortcut до нього. Звичайно ж, цей файлик можна і переробити і запускати програми з іншим пріоритетом.


Додаток: Прискорення запуску програм
XP може працювати в двох режимах. Перший відводить більший пріоритет запущеним користувачем додатками (Optimize Performance for Applications), другий відводить більший пріоритет на фонові програми і служби (Optimize Performance for Background). Налаштування можна подивитися, якщо вибрати значок System в Control panel, далі закладку Advanced і кнопку «Performance options». (У російській версії Панель управління/Система/Додатково/Параметри швидкодії).


Перше значення (vba) виділяє програмами пріоритет в залежності від їхнього рівня пріоритету (priority level). Якщо ви не знайомі з цим поняттям, то коротко пояснимо: за рівнем комп'ютер вирішує, які програми більш важливі і витрачає на них більше процесорного часу. Рівень визначається двома параметрами: класом пріоритету (Priority Class) і пріоритетом нитки (thread priority). Класи бувають: реального часу (real-time), високого (high), середнього (normal), близького до нуля (idle) пріоритетів. У нитки виділяють наступні пріоритети: критичний до часу (time critical), високий (highest), вище середнього (above normal), середній (normal), нижче середнього (below normal), низький (low) і близький до нуля (idle).


У наведеній нижче таблиці можна подивитися, як ці два параметри впливають на виконання завдання.
Priority Class
Thread Priority Real-Time High Normal Idle
Time Critical 31 15 15 15
Highest 26 15 10 6
Above Normal 25 14 9 5
Normal 24 13 8 4
Below Normal 23 12 7 3
Lowest 22 11 6 2
Idle 16 1 1 1

Значення від 1 до 31 показує, скільки комп'ютерного часу виділяється на кожний процес. Користувач може змінити клас пріоритету програми, причому двома способами. Перший — через Диспетчер завдань (Task Manager). Він підходить, якщо програма вже запущена. Вибираємо закладку «Процеси» (Processes), натискаємо праву клавішу миші на потрібному процесі, вибираємо рядок «Пріоритет» (Set Priority) і встановлюємо клас пріоритету. Другий спосіб полягає у вказівці параметра при запуску програми, або створення командного (.CMD) файлу в текстовому редакторі. Параметри:


start / []


Наприклад,


start /high c:\windows\notepad.exe


Будьте обережні у присвоєнні класу реального часу. Така програма буде мати дуже високий пріоритет, що може позначитися на уповільнення виконання інших програм. Більш того, якщо у вас не SMP система, то охочее до ресурсів додаток може просо нічого не залишити системі, і ви зіткнетеся з ситуацією, коли комп'ютер не буде реагувати на ваші дії, або буде реагувати з великим запізненням. У гіршому випадку він може просто зависнути.